Wettelijke Kennisgeving

Wettelijke Kennisgeving

Bedrijfsinformatie

Vloerenkamer B.V.

Industrieweg 9a

5688 DP Oirschot

Tel: 0499-572224

Email: info@vloerenkamer.nl

KvK: 71277277

BTW: 858647837B01

BIC: RABO NL 2U


Intellectueel Eigendom

Alle inhoud en materialen op deze website, waaronder maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo's, iconen, en alle vormen van software, zijn eigendom van Vloerenkamer B.V. of zijn gebruikt met toestemming van de rechthebbenden en worden beschermd door nationale en internationale auteurswetgeving.
Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vloerenkamer B.V. enige inhoud of materialen van deze website te reproduceren, te distribueren, te publiceren of op enigerlei wijze commercieel te exploiteren.


Beperking van aansprakelijkheid

Hoewel we bij Vloerenkamer B.V. alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website juist en up-to-date is, geven we geen garanties of verklaringen wat betreft de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de inhoud op deze website.
Het gebruik van de informatie op deze website is op eigen risico van de gebruiker. Vloerenkamer B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website, behalve wanneer dergelijk verlies of dergelijke schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Vloerenkamer B.V.


Toepasselijk recht

Deze website en deze wettelijke kennisgeving zijn onderworpen aan Nederlands recht. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.


Wijzigingen in de wettelijke kennisgeving

Vloerenkamer B.V. behoudt zich het recht voor om deze wettelijke kennisgeving op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij raden gebruikers aan om regelmatig te controleren op updates.

Let op: deze wettelijke kennisgeving is een aanvulling op onze Algemene Voorwaarden. Raadpleeg onze Algemene Voorwaarden voor een volledige en gedetailleerde beschrijving van al onze voorwaarden.

Datum van laatste update: 30-07-2023