Terugbetalingsbeleid

Terugbetalingsbeleid van Vloerenkamer B.V.

Ons terugbetalingsbeleid is strikt in overeenstemming met onze Algemene Voorwaarden. Lees de volgende punten zorgvuldig door:

Retourlevering

Vloerenkamer is niet verplicht retourleveringen te accepteren. Uitsluitend in overleg met en na toestemming van Vloerenkamer kunnen retourleveringen van voorraadgoederen uit de showroom plaatsvinden. Speciale bestellingen, inclusief speciale aanhellingsmaten, visgraatvloeren en speciale patronen, worden nooit teruggenomen (Artikel 6.1).


Behandelingskosten en vrachtkosten

Bij retourzendingen hanteert Vloerenkamer behandelingskosten, inhoudende een bedrag van 20% van de verkoopprijs, evenals eventuele vrachtkosten (Artikel 6.2).


Voorwaarden voor retourzendingen

Retourzendingen van restanten (uitsluitend voorraadgoederen) moeten binnen 14 dagen in de originele verpakking, onbeschadigd en schoon geretourneerd worden. Houtproducten moeten bij retourzending het juiste vochtpercentage hebben (Artikel 6.3).


Geen retourzending van bijmaterialen en specifieke artikelen

Bijmaterialen, losse delen en restanten van aanvraagartikelen kunnen niet worden geretourneerd. Dit geldt ook voor op commissie bestelde of geproduceerde artikelen, zoals vloeren, plinten en ondervloeren (Artikel 6.4).


Annulering van de overeenkomst

Bij annulering van de overeenkomst dient de opdrachtgever een schadevergoeding van 30% van de verkoopprijs te voldoen aan Vloerenkamer, tenzij partijen anders zijn overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst (Artikel 6.5). Dit percentage wordt verhoogd naar 50% als de annulering plaatsvindt nadat de opdrachtgever al op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van levering (Artikel 6.6).


Beperking van de aansprakelijkheid

Vloerenkamer is slechts aansprakelijk voor het nettobedrag van de desbetreffende opdracht, waarbij het bedrag nooit hoger zal zijn dan het bedrag van de opdracht (Artikel 8.1). Vloerenkamer sluit iedere aansprakelijkheid uit, tenzij er aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld (Artikel 8.2).